od 1933 r.

Stowarzyszenie
Elektryków
Polskich


Biuro Badawcze ds. Jakości

ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

Certyfikacja / Certyfikat B-BBJ

Nowości

Protokół z postępowania 02/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Protokół z postępowania 01/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Zapytanie ofertowe - 02-2017

  Postępowanie nr: 02/2017 Warszawa, dn.10 ...

więcej >>

Certyfikat B - BBJ

Znak 'B-BBJ' jest zastrzeżonym przez Biuro Badawcze ds. Jakości znakiem certyfikacji wyrobów.

Prawo oznaczania znakiem 'B-BBJ' przyznawane jest dla wyrobów elektrycznych i elektronicznych w procesie certyfikacji dobrowolnej. Certyfikat według programu  'B-BBJ' potwierdza zgodność wyrobu z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w normach lub innych dokumentach normatywnych.

 

 

Do wniosku o certyfikację należy załączyć:

• dokumenty pozwalające na dokładną identyfikację wyrobu;
• wypełniony kwestionariusz producenta na formularzu CIG-022B;
• sprawozdanie z badań w przypadku, gdy były przeprowadzone poza laboratorium BBJ;
• rysunek zastrzeżonego znaku towarowego wytwórcy, a w przypadku kabli - wzór nitki wyróżniającej;
• inne dokumenty określone przez BBJ.

Dokumenty do pobrania w zakładce Pliki do pobrania:
• Ogólne zasady realizacji usług oraz warunki przeprowadzania badań i certyfikacji – informator;
• Wniosek;
• Kwestionariusz producenta;

Mapa strony | Webmaster