od 1933 r.

Stowarzyszenie
Elektryków
Polskich


Biuro Badawcze ds. Jakości

ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

Certyfikacja / Certyfikat zgodności

Nowości

Protokół z postępowania 02/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Protokół z postępowania 01/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Zapytanie ofertowe - 02-2017

  Postępowanie nr: 02/2017 Warszawa, dn.10 ...

więcej >>

Certyfikat zgodności

Certyfikat zgodności wyrobów jest potwierdzeniem zgodności z dokumentem normatywnym lub specyfikacją wskazaną przez Klienta.
Certyfikat może potwierdzać zgodność ze wskazanym dokumentem lub z wyspecyfikowanymi sprawdzeniami.
Certyfikacja zgodności wyrobów prowadzona jest w BBJ w systemie 1b, według Przewodnika PN-ISO/IEC 67.
Badania dla potrzeb certyfikatów zgodności wydawanych przez BBJ są wykonywane w Laboratorium Badawczym BBJ.
BBJ nie podejmie się badań oraz certyfikacji jeżeli uzna się za niekompetentne w zakresie wyspecyfikowanym
przez Klienta.
Certyfikat zgodności wydawany jest bezterminowo.
Certyfikat zgodności dotyczy tylko firmy i wyrobów objętych badaniami.

Dokumenty do pobrania w zakładce Pliki do pobrania:
  • Ogólne zasady realizacji usług oraz warunki przeprowadzania badań i certyfikacji – informator;
  • Wniosek.
Do Wniosku należy załączyć:
  • wykaz elementów i podzespołów zastosowanych w wyrobie wraz z podaniem certyfikatów obejmujących te podzespoły i odniesieniem do norm, według których zostały zaakceptowane;
  • karty katalogowe;
  • instrukcje montażu, obsługi i konserwacji – jeżeli są wymagane;
  • rysunki złożeniowe, schematy ideowe i montażowe;
  • próbki wyrobu w ilości określonej normą lub uzgodnionej z BBJ;
  • dokument normatywny, jeżeli jest to dokument inny niż PN.

Mapa strony | Webmaster