od 1933 r.

Stowarzyszenie
Elektryków
Polskich


Biuro Badawcze ds. Jakości

ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

Szkolenia / Szkolenia

Nowości

Protokół z postępowania 02/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Protokół z postępowania 01/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Zapytanie ofertowe - 02-2017

  Postępowanie nr: 02/2017 Warszawa, dn.10 ...

więcej >>

Szkolenia

Opracowanie dokumentacji technicznej dla znakowania CE wybranych wyrobów

(warsztaty)

Czas trwania:
1 dzień

Abstrakt:
Przypomnienie wymagań prawnych dla znakowania CE.
Praktyczne ćwiczenia w przygotowywaniu dokumentacji i deklaracji zgodności dla wybranych wyrobów.

Odbiorcy:
Producenci, dystrybutorzy, nadzór rynku

Dyrektywy LVD, EMC, RT&T – ich krajowe odpowiedniki

(kurs podstawowy)

Czas trwania:
1 dzień

Abstrakt:
Przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych przepisów dotyczących oceny zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych dla znakowania CE.

Odbiorcy:
Producenci, dystrybutorzy, instalatorzy.

Dyrektywy LVD, EMC, RT&T – ich krajowe odpowiedniki, normy oraz przykłady badań


Czas trwania:
2 dni

Abstrakt:
Przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych przepisów dotyczących oceny zgodności wyrobów elektrycznych i elektronicznych dla znakowania CE.
Normy i badania wyrobów.

Odbiorcy:
Producenci, dystrybutorzy, instalatorzy.

Praktyczne podejście do wymagań bezpieczeństwa dla rozdzielnic i sterownic, wynikających z krajowych przepisów wdrażających dyrektywy Unii Europejskiej

Czas trwania:
1 dzień

Abstrakt:
Przypomnienie podstaw oceny zgodności wyrobów elektrycznych dla znakowania CE na przykładzie dyrektywy LVD.
Zapoznanie z normami i przepisami dotyczącymi rozdzielnic i sterownic oraz praktyczna wiedza w przekształcaniu ogólnie formułowanych zasadniczych wymagań dyrektywy w konkretne rodzaje zagrożeń i techniczne sposoby likwidacji tych zagrożeń.

Odbiorcy:
Producenci, dystrybutorzy, instalatorzy, nadzór rynku.

Krajowe przepisy dotyczące dyrektyw WEEE i RoHS

Czas trwania:
1 dzień

Abstrakt:
Zapoznanie z przepisami dotyczącymi gospodarki zużytymi wyrobami elektrycznymi i elektronicznymi i ograniczeniami stosowania niektórych szkodliwych substancji
w wyrobach elektrycznych i elektronicznych.
Zasady potwierdzania zgodności z przepisami

Odbiorcy:
Producenci, dystrybutorzy.

Praktyczne podejście do wymagań bezpieczeństwa dla sprzętu oświetleniowego, wynikających z krajowych przepisów wdrażających dyrektywy Unii Europejskiej

Czas trwania:
1 dzień

Abstrakt:
Przypomnienie podstaw oceny zgodności wyrobów elektrycznych dla znakowania CE na przykładzie dyrektywy LVD.
Zapoznanie z innymi przepisami dotyczącymi sprzętu oświetleniowego oraz praktyczna wiedza w przekształcaniu ogólnie formułowanych zasadniczych wymagań dyrektywy w konkretne rodzaje zagrożeń i techniczne sposoby likwidacji tych zagrożeń.

Odbiorcy:
Producenci, dystrybutorzy, nadzór rynku.

Metody badań dla potwierdzania spełniania wymagań zasadniczych dyrektyw dla wybranej kategorii wyrobów elektrycznych

Czas trwania:
1 dzień

Abstrakt:
Przypomnienie podstaw prawnych wprowadzania wyrobów elektrycznych do obrotu.
Rola normalizacji i norm w wykazywaniu zgodności z wymaganiami prawnymi (zasadnicze wymagania).
Przekształcanie zasadniczych wymagań w konkretne rodzaje zagrożeń i ustalanie dla nich akceptowalnego poziomu na podstawie wymagań określanych w normach zharmonizowanych.
Przegląd metod badawczych stosowanych w ocenie poszczególnych rodzajów zagrożeń (elektrycznych, termicznych, wytrzymałościowych, klimatycznych itp.).

Odbiorcy:
Producenci, dystrybutorzy.

Krajowe przepisy dotyczące oceny zgodności wyrobów elektrycznych dla znakowania CE - kurs podstawowy

Czas trwania:
1 dzień

Abstrakt:
Przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych wymagań związanych
z wprowadzaniem wyrobów do obrotu i użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów elektrycznych.
Wprowadzenie do dyrektyw LVD i EMC.
Dokumentacja techniczna i deklaracja zgodności dla znakowania CE.

Odbiorcy:
Producenci, dystrybutorzy, instalatorzy.

Krajowe przepisy dotyczące oceny zgodności dla znakowania CE i inne akty prawne w obszarze wyrobów elektrycznych - kurs rozszerzony

Czas trwania:
2 dni

Abstrakt:
Podstawowe zasady nowego podejścia.
Rozszerzenie wiedzy w zakresie przepisów dotyczących oceny zgodności wyrobów elektrycznych dla znakowania CE oraz zapoznanie się z przepisami dotyczącymi gospodarki zużytymi wyrobami elektrycznymi i elektronicznymi i ograniczeniami stosowania niektórych szkodliwych substancji w wyrobach elektrycznych
i elektronicznych.
Normy i badania wyrobów.

Odbiorcy:
Producenci, dystrybutorzy, instalatorzy.

Mapa strony | Webmaster